14. máj

- ŽSK rozširuje informačné letáky o sociálnej pomoci v praxi

 Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 14. mája 2008 

Žilinský samosprávny kraj pripravil spolu so Železničnou políciou, Útulkom ŠTART a Charitatívno – sociálnym centrom v Žiline a Čadci informačné letáky pre ľudí v núdzi.
Ide o spoločný projekt, ktorý má napomôcť zorientovať sa v problémových životných situáciách. Letáky informujú o miestach pomoci, ich čase prevádzky, službách, podmienkach ubytovania či tiesňových telefónnych linkách. „Osobne som privítal myšlienku podporiť projekt, ktorý by aspoň sčasti pomohol vyriešiť aktuálnu spoločenskú otázku súvisiacu so sociálnymi službami a pomocou ľuďom,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár. „Verím, že aj táto forma spolupráce im pomôže začleniť sa do života, aby boli sami schopní zvládať každodenné situácie, komunikovať s okolím, a aj napriek svojej ťažkej životnej situácii nežili na okraji spoločnosti,“ dodal J. Blanár.
Informačné letáky budú v spolupráci so Železničnou políciou distribuované medzi ľudí, ktorí si v čase núdze nedokážu sami pomôcť. Symbolické odovzdanie informačných letákov predstaviteľom Útulku ŠTART, Charitatívno – sociálneho centra v Žiline a Čadci a Železničnej polícii predsedom ŽSK Jurajom Blanárom sa uskutoční v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja 20. mája 2008 o 13.00 hodine.

Mgr. Zuzana Muchová
komunikačný manažér


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky