14. január

- Piaty ročník súťaže „Priateľské kraje v zjednotenej Európe“

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 14. január 2007

Žilinský samosprávny kraj vyhlasuje už piaty ročník medzinárodnej vedomostnej súťaže s názvom „Priateľské kraje v zjednotenej Európe“. Cieľom súťaže je predstaviť kultúru, históriu, etnografiu, geografiu a hospodárstvo Žilinského samosprávneho kraja, Malopoľského vojvodstva a Spolkovej republiky Durínsko. „Minulé roky potvrdili početnú účasť a svedomitú prípravu študentov v tejto súťaži. Verím, že aj tento ročník spozná svojich víťazov a Žilinský kraj budú v medzinárodnom kole reprezentovať skutočne tí najlepší,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár, pod ktorého záštitou sa akcia uskutoční.

Súťaž je realizovaná v troch postupových kolách – školské kolá (29. február 2008), obvodové kolá (11. apríl 2008) a krajské kolo (16. jún 2008). Paralelné súťaže sú realizované v Spolkovej republike Durínsko a Malopoľskom vojvodstve. Spoločným výstupom je medzinárodné kolo, ktoré je prezentáciou uvedených krajov, tento krát v Spolkovej republike Durínsko na prelome roka 2008 a 2009. Do súťaže sa môžu zapojiť študenti 2. a 3. ročníkov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

„V roku 2007 sa do súťaže zapojilo štyridsať škôl v pôsobnosti ŽSK a v medzinárodnom kole, ktoré sa uskutočnilo v Prešovskom samosprávnom kraji, bolo ocenených 11 študentov z Gymnázia v Kysuckom Novom Meste, Gymnázia a Športového gymnázia v Žiline, Spojenej školy, Stredného odborného učilišťa v Nižnej, Gymnázia J. Lettricha v Martine, Gymnázia M. Galandu v Turčianskych Tepliciach a Združenej strednej školy obchodu a služieb v Ružomberku,“ povedala vedúca odboru školstva Úradu ŽSK Dana Weichselgärtner.

Propozície k súťaži budú uverejnené na internetovej stránke Úradu Žilinského samosprávneho kraja www.regionzilina.sk v sekcii školstvo.

 

Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky