14. február (2)

- Čadčianska Nemocnica s poliklinikou bude modernejšia
- Kontrolný deň bude vo štvrtok 21. februára o 10.00 h.

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 14. február 2008

Projekt „Rekonštrukcia gynekologicko-pôrodnického oddelenia NsP Čadca“ začal realizovať Žilinský samosprávny kraj v minulom roku. V súčasnosti prebiehajú stavebné práce, ktoré prinesú komfortnejšiu a kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť pacientkám a ich deťom, ale podstatne zlepšia pracovné prostredie aj pre zamestnancov nemocnice. Vo štvrtok 21. februára 2008 sa o 10.00 h. uskutoční v Nemocnici s poliklinikou v Čadci Kontrolný deň ŽSK, a to za účasti predsedu ŽSK Juraja Blanára, riaditeľa Úradu ŽSK Pavla Holeštiaka so svojimi investičnými odborníkmi, ktorí sa presvedčia o skutočnom stave prác a zodpovedajú aj vaše otázky.

Peter Kubica
hovorca ŽSK