14. apríl (1)

- Zimná údržba ciest II. a III. triedy stála Žilinský kraj 152 miliónov

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 14. apríl 2008

Odbor dopravy Žilinského samosprávneho kraja vyhodnotil zimnú údržbu ciest II. a III. triedy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti za obdobie 2007/2008. Zimnú údržbu ciest (ZÚC) vykonávalo počas 5-tich mesiacov (1. 11. 2007 – 31.3.2008) 291 výkonných pracovníkov Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja a jej závodov Horné Považie, Kysuce, Orava, Liptov a Turiec pomocou 91 špeciálnych posýpacích vozidiel.
Zima 2007/2008 bola náročnejšia na spotrebu materiálu a výkony v porovnaní s minuloročným obdobím. Oproti predošlej sezóne vzrástli celkové náklady na ZÚC o približne 33 percent, čo predstavuje viac ako 152 miliónov korún. Počas zimy mechanizmy Správy a údržby ciest ŽSK podľa svojej štatistiky realizovali 162 tisíc km orania, 73 tisíc km orania s posypom, 54 tisíc km inertného, 43 tisíc km chemického a 32 tisíc km zmiešaného posypu, 57 km frézovania a 190 km zrezávania. Na cestách sa spotrebovalo 52 ton posypového materiálu.
Mimoriadne výkony na zabezpečenie zjazdnosti ciest sa sústreďovali v typicky snehových oblastiach - Čertovica, Jasná, Huty, Šturec, Kremnické Bane, Zuberec, Trstená, Zázrivá, Príslop, Terchová, Kolárovice, Semeteš, Fačkovské sedlo, Makov a Klokočov.
Zima 2007/2008 bola na základe priemerných teplôt chladnejšia ako v roku 2006/2007, čo spôsobilo aj zvýšenie výkonov zimnej údržby v porovnaní s minuloročným obdobím o 47 percent. Kalamitné situácie boli vyhlásené len v závode Liptov a to na základe nepriaznivých poveternostných podmienok, nadpriemerných snehových zrážok a silného vetra. Napriek nárastu cien posypových materiálov, pohonných hmôt a miezd v porovnaní s minulým zimným obdobím 2006/2007 ušetrila Správa a údržba ciest ŽSK náklady na ZÚC vo výške takmer 7 miliónov korún.


Mgr. Zuzana Muchová
komunikačný manažér


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky