13. marec

- 5 miliónov na podporu kultúry je podľa J. Blanára významný krok

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 13. marec 2008

Žilinský samosprávny kraj vypísal výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu z Grantového systému ŽSK pre oblasť kultúry. „Cieľom grantu je podpora kultúrnych aktivít v Žilinskom kraji a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva. Tiež chceme zlepšiť podmienky pre rozvoj kultúry, sprístupňovať kultúrne hodnoty, podnecovať rozvoj odbornej umeleckej verejnosti či vytvárať tvorivé podmienky pre deti a mládež,“ zdôraznil zámery grantov pre kultúru predseda ŽSK Juraj Blanár. „Ide o významný krok pre rozvoj kultúry v celom Žilinskom kraji.“ O finančnú podporu maximálne 80 000,- sa môžu uchádzať právnické aj fyzické osoby do 1. apríla 2008. Okrem kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK môžu dotáciu získať tiež organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí, ministerstva kultúry a iných ministerstiev, občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy, cirkevné organizácie, školy, vzdelávacie zariadenia, obce a mestá, podnikateľské subjekty pôsobiace v oblasti kultúry (napr. médiá, tlačiarne, vydavateľstvá a pod.). Podrobné podmienky získania grantu sú uverejnené na internetovej stránke Žilinského samosprávneho kraja www.regionzilina.sk. Na adrese: http://www.regionzilina.sk/files/odbory/kultura/rok-2008/Grantovy-formular-12.3.2008.doc  je uverejnený aj grantový formulár, ktorý musí subjekt žiadajúci o podporu vyplniť a zaslať na adresu Odboru kultúry ŽSK. Každý žiadateľ sa na financovaní projektu musí podieľať minimálne 20% spolufinancovaním z celkového rozpočtu projektu. Žilinský samosprávny kraj schválil na podporu kvalitných kultúrnych projektov v tomto grante na rok 2008 celkovú sumu 5 miliónov korún.

 

Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky