13. jún

- Čadčianska NsP s certifikátom

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 13. jún 2008

Žilinský samosprávny kraj má všetky 4 nemocnice certifikované. V tomto roku získali certifikát kvality Nemocnica s poliklinikou v Dolnom Kubíne a včera aj Nemocnica s poliklinikou v Čadci. ŽSK ako zriaďovateľ vlastní 4 zdravotnícke zariadenia s odborne poskytovanou zdravotnou starostlivosťou ako aj špecializovanou ambulantnou starostlivosťou. Systém manažérstva kvality, ktorý využívajú, musí spĺňať požiadavky STN EN ISO 9001:2001. „Je naším spoločným záujmom zlepšovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár pri tejto príležitosti.
Pre tento rok vyčlenil Žilinský samosprávny kraj pre zdravotníctvo zo svojho rozpočtu 82 miliónov korún na riešenie havarijných prípadov, urýchlenie rozostavaných akcií, začatie nových akcií a nákup strojov a zariadení. Žilinský samosprávny kraj je zriaďovateľom 4 nemocníc (NsP Čadca, NsP Dolný Kubín, NsP Trstená, NsP Liptovský Mikuláš) a 2 polikliník (Turčianske Teplice, Námestovo).

Peter Kubica
hovorca ŽSK