13. február (2)

- Slovensko-poľské zlepšenie dopravného prepojenia

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 13. február 2008

 

Zástupcovia Odboru dopravy Žilinského samosprávneho kraja privítali dnes na Úrade ŽSK predstaviteľov Sliezskeho, Malopoľského vojvodstva a mesta Żywiec. Tomuto stretnutiu predchádzali rokovania v Krakowe a Katowiciach v roku 2007. „Účelom stretnutia bolo rozvinúť vzájomnú spoluprácu na dvoch projektoch, ktoré sa týkajú rekonštrukcie ciest II. a III. triedy ako i mostných objektov na vytýčených trasách pre zlepšenie vzájomného dopravného prepojenia v prihraničnom území,“ povedal riaditeľ Odboru dopravy ŽSK Ivan Mokrý. Tieto projekty by Žilinský samosprávny kraj chcel financovať z Operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007 – 2013. Všetky zúčastnené strany deklarovali záujem o spoluprácu v tejto oblasti a po vzájomnej dohode budú podpísané Deklarácie o spolupráci medzi Žilinským samosprávnym krajom a Sliezskym vojvodstvom, Malopoľským vojvodstvom, ako i s mestom Żywiec.

Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky