12. november

- Vianočné inšpirácie na Úrade ŽSK

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 12. november 2008

Žilinský samosprávny kraj je zriaďovateľom 26 zariadení sociálnych služieb, medzi ktoré patria domovy dôchodcov a domovy sociálnych služieb pre deti a pre dospelých. ŽSK ponúka občanom možnosť inšpirovať sa pred vianočnými sviatkami tvorivosťou a nápadmi obyvateľov týchto zariadení. Ručne zhotovené výrobky detí, seniorov i dospelých budú predstavené na výstave s názvom „Vianočný salón“, ktorábude prebiehať v dňoch 24. až 28. novembra 2008v priestoroch Úradu ŽSK. Záujemcovia, ktorí zatúžia spestriť si vlastný domov, alebo sa rozhodnú potešiť originálnym darčekom svojich blízkych, budú mať v posledný deň výstavy možnosť výrobky si aj zakúpiť. Výťažok z akcie poputuje na podporu zúčastnených sociálnych zariadení. „Podporujeme aktivity klientov našich sociálnych zariadení. Jednou z foriem je aj prezentácia ich práce, nápadov a zručností. Považujem ju za naozaj inšpiratívnu aj pre širokú verejnosť. Preto vítam podobné akcie a verím, že táto výstava pomôže navodiť u návštevníkov tú správnu predvianočnú atmosféru,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár.
Žilinský samosprávny kraj vynaložil v tomto roku na sociálne zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti sumu 761 110 000 Sk (25 264 223.59 eur).

VIANOČNÝ SALÓN – Zoznam zariadení sociálnych služieb, ktoré budú vystavovať práce a výrobky s Vianočnou tématikou.

 1. DD, DSS dospelí, Karpatská č. 8,9 Žilina
 2. DSS deti, dospelí, Moyzesova 27, Žilina
 3. DSS deti, dospelí, ZCHB, LÚČ, J. Kráľa č. 7, Žilina
 4. DD,DSS dospelí, Novoť
 5. Brieždenie, OZ Martin (Neštátny subjekt)
 6. Z - Návrat, resocializačné stredisko Bobrov (Neštátny subjekt)
 7. DSS – Život spolu, Do Stošky 8, Žilina – Bánová (Neštátny subjekt)
 8. DD,DSS, dospelí, Ľ.Štúra č, 1210, Kysucké Nové Mesto
 9. DSS, deti, dospelí, Palkovičova 1, Martin
 10. DSS dospelí, Turie
 11. DSS deti, dospelí, DOR, Matúškova 1631, Dolný Kubín
 12. DD,DSS deti, dospelí Horelica 107, Horelica 18, Čadca
 13. DD, DSS dospelí, Hviezdoslavova 918, Čadca
 14. DSS deti, dospelí, Slniečko, Oščadnica
 15. DSS dospelí, DD, Zakamenné 559
 16. DD, DSS dospelí Likavka
 17. DD, DSS deti, dospelí, DOR, Riadok 8, Ružomberok
 18. DSS dospelí, DD Tvrdošín
 19. DD, DSS dospelí, Banská 533/19 Turčianske Teplice
 20. DD,DSS dosp., Ú., Republiky Žilina, vystavuje Útulok Štart, Hviezdoslavova Žilina

Jana Kubicová
Odbor informácií a zahraničných vzťahov ŽSK