12. február

- Žilinský kraj na poľskom veľtrhu Intourex 2008

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 12. február 2008

V dňoch 14. – 16. februára 2008 sa v poľskom meste Katowice uskutoční Intourex 2008. Ide o medzinárodný veľtrh určený pre odbornú aj širokú laickú verejnosť a zameriava sa na prezentáciu potenciálu cestovného ruchu, rekreácie a oddychu. Žilinský samosprávny kraj bude propagovať kultúrny, historický, prírodný, liečebný, športový a turistický potenciál regiónov Kysuce, Horné Považie, Orava, Turiec a Liptov, a to v stánku partnerského Sliezskeho vojvodstva. „Cestovný ruch považujem za veľmi dôležitú súčasť nášho kraja, pretože na malom území ponúkame hotové bohatstvo, či už pre telo – kúpele, vodné a lyžiarske strediská, turistické trasy, ako aj pre ducha – hrady, kaštiele, skanzeny, sakrálne pamiatky,“ vysvetlil predseda ŽSK Juraj Blanár účasť Žilinského samosprávneho kraja na poľskom veľtrhu. Veľtrh Intourex je významným stretnutím zástupcov priemyslu cestovného ruchu, ktoré sa koná pred hlavnou letnou turistickou sezónou. Ako vystavovatelia sa veľtrhu zúčastňujú nielen samosprávy, ale aj cestovné agentúry, hotely, motely, penzióny, mládežnícke ubytovne, kempingy, wellness centrá, sanatóriá, zdravotnícke zariadenia, konferenčné a kongresové centrá.
Podľa štatistických údajov sekcie cestovného ruchu Ministerstva hospodárstva SR (http://www.economy.gov.sk/index/go.php?id=57) je Poľsko po ČR druhou najviac vysielajúcou krajinou v počte turistov na Slovensko. Spomedzi netranzitných návštevníkov z PL najvyššie percento tvoria návštevníci vo vekovej kategórií medzi 35 - 44. rokom. Priemerná dĺžka netranzitných návštevníkov z PL sa pohybuje okolo 3,2 dňa. Za účel návštevy najčastejšie označujú rekreačný pobyt a až 74% poľských návštevníkov si cestu na Slovensko organizuje individuálne.

 

Peter Kubica
hovorca ŽSK