11. február

- Značka kvality SK v Mošovciach
- Zmrazený pstruh

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 11. február 2008

Žilinský samosprávny kraj je zriaďovateľom 76 stredných škôl, ktoré sa špecializujú na rôzne oblasti hospodárskeho života kraja. Jedinečným vzdelávacím zariadením je Spojená škola Mošovce, ktorá ponúka študijné odbory:
- rybárstvo,
- podnikanie na vidieku - experimentálny odbor zamerania: mechanizácia, turistika na vidieku, farmárstvo,
- agropodnikanie – mechanizácia,
- agropodnikateľ - turistika na vidieku.
Ale žiaci základných škôl si môžu vybrať aj z učebných odborov:
- rybár
- mechanik opravár
- agromechanizátor - opravár
A pre všetkých, ktorí chcú získať po úspešnom ukončení trojročného štúdia maturitu, ponúka škola nadstavbové štúdium:
- rybárstvo a životné prostredie,
- poľnohospodárstvo.
Spojená škola Mošovce získala v tomto roku „Značku kvality SK“ pre výrobok pstruh pitvaný zmrazený ako najlepší slovenský výrobok v tejto kategórii. Výrobok splnil všetky kritériá kvality a bezpečnosti potravín stanovené štatútom značky v zmysle legislatívy Európskej únie. Prvý krát bola škole udelená Značka kvality SR v roku 2005 a po trojročnom dôslednom sledovaní kvality jej produktu ju opätovne získala ako jediná škola v EÚ. Podstatnú časť technologických operácií pri chove a spracovaní rýb zabezpečujú študenti Spojenej školy pod vedením odborného pracovníka. Viac informácií o škole: www.souparmt.edu.sk.

 

Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky