11. apríl

- Pozvánka na brífing
- ŽSK a Matica slovenská podpíšu zmluvu o spolupráci

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 11. apríla 2008 

Predseda Matice slovenskej Jozef Markuš pricestuje v piatok 18. apríla 2008 na oficiálnu návštevu sídla Žilinského samosprávneho kraja. Dôvodom je pracovné rokovanie a podpis rámcovej zmluvy o spolupráci medzi ŽSK a Maticou slovenskou. Predseda ŽSK Juraj Blanár prikladá budúcej zmluve aj vzhľadom na ústredie Matice slovenskej so sídlom v Martine - teda na území Žilinského kraja, osobitý význam.
V preambule rámcovej zmluvy je uvedené: „Žilinský samosprávny kraj, vedomý si potreby zveľaďovania, ochrany, dokumentovania, výskumu a sprístupňovania kultúrneho dedičstva, vzdelávania, podpory tradičnej ľudovej kultúry a posilňovania kultúrnej a národnej identity obyvateľov Žilinského kraja, považuje Maticu slovenskú za nezastupiteľného partnera pri napĺňaní cieľov svojej kultúrnej politiky.“ V zmluve sa obe strany zaväzujú k rešpektovaniu a uplatňovaniu foriem a oblastí spolupráce, tvorbe a implementácii projektov v oblasti kultúry či zvyšovaniu kvality života v Žilinskom kraji.
Stretnutie sa uskutoční o 13.00 h. v zasadačke na 1. poschodí v Úrade ŽSK. Po privítaní a príhovore predsedu ŽSK a predsedu Matice slovenskej sa slávnostne podpíše zmluva a bude vytvorený priestor pre brífing. Program stretnutia pokračuje krátkym pracovným stretnutím partnerov.
Srdečne Vás pozývame na brífing. Prosím, potvrďte vašu účasť do štvrtku 17. apríla 2008 do 14.00 h.

Mgr. Zuzana Muchová
komunikačný manažér