10. október

- ŽSK bojuje proti závislostiam a kriminalite

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 10. október 

V rámci všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov podporil Žilinský samosprávny kraj v roku 2008 spolu 129 projektov. Finančné prostriedky v maximálnej výške 40 000 korún (1 327.75 eur ) mohli získať fyzické či právnické osoby alebo podnikatelia s trvalým pobytom v žilinskom kraji. Na aktivity v oblasti školstva, záujmovo-umeleckej činnosti, kultúry, zdravotníctva, sociálnych či verejnoprospešných činností rozdelil ŽSK dotácie vo výške 2 400 000 korún (79 665, 40 eur).
Jednou z dôležitých oblastí podpory v tomto roku bola oblasťprevencie závislostí a kriminality u detí a mládeže a eliminácie násilia v rodinách. V súvislosti s touto témou bude prebiehať aj 3. ročník Župného dňa Úradu ŽSK, ktorý sa uskutoční 16.10.2008. Na pôde úradu sa zídu zástupcovia občianskych združení, obcí a miest, neziskových organizácií, ktorí si z rúk predsedu Juraja Blanára prevezmú šeky na dotované projekty, ktoré prispievajú k aktívnemu tráveniu voľného času a boja proti závislostiam a kriminalite. „Každoročne sa zvyšuje suma, ktorou ŽSK podporuje takéto aktivity. Udeľovanie dotácií z vlastných príjmov je spôsob kreatívneho využívania finančných prostriedkov na kultúru, šport či voľnočasové aktivity mladých ľudí v našom kraji.“ Povedal predseda Juraj Blanár. V tematickom zámere podujatia bude pokračovať aj 5 organizácií, ktoré predstavia svoje projekty dotované v rámci Akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a v rodinách. Občianske združenie Dafné a zástupcovia mestskej a štátnej polície sa podelia so skúsenosťami s kriminalitou u mladých. Podujatie oživí vystúpenie súboru Stružielka z Čadce a účastníkov čaká aj vernisáž fotografií z predchádzajúcich ročníkov Župného dňa a výtvarných prác detí DSS a ZCHB Lúč.

Peter Kubica
hovorca ŽSK