10. november

- Modernizácia športového areálu pri Obchodnej akadémii v Liptovskom Mikuláši

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 10. november 2008

Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši je známa svojimi športovými aktivitami, v ktorých dosahuje výborné výsledky v okresných, krajských a celoslovenských súťažiach vo futbale, atletike, volejbale, basketbale a cezpoľnom behu. Škola má rozľahlý školský športový areál, ktorý je jedným z najväčších v rámci Žilinského samosprávneho kraja. Škola sa pravidelne zapája do rôznych projektových aktivít, a úspešne realizuje grantový program Žilinského samosprávneho kraja „Vráťme šport do škôl“ medzi ktoré, patrí i projekt s názvom „Modernizácia športového areálu – celoročná prevádzka“.
V prvej polovici roku 2008 Žilinský samosprávny kraj podporil v grantovom programe „Vráťme šport do škôl“ školy celkovou sumou 1 800 000 Sk (59 749 eur). Podporených bolo 42 projektov. V podprograme Škola ako centrum športu (cieľom podpory je vytvoriť zo stredných škôl a školských zariadení centrá športu s celoročnou prevádzkou, ktoré aktivizujú pohybové aktivity a sprístupňujú športoviská širokej športovej verejnosti) bola medzi úspešnými žiadateľmi aj Obchodná akadémia, Liptovský Mikuláš.
Sústavná údržba a obnova jednotlivých športovísk v minulých rokoch umožnila škole realizovať uvedený projekt. Modernizácia začala cez letné prázdniny a najväčšou zmenou bola výstavba nového multifunkčného športového ihriska. Ihrisko má rozmery 40 x 20 m, pri modernizácii bola upravená plocha ihriska a osadené mantinely, na ktorých sú pripevnené záchytné siete po celom obvode. Ihrisko je určené pre uvedené druhy športov - floorbal, korčuľovanie. Celkové náklady na vybudovanie ihriska boli 374 184 Sk (12 420 eur), z toho 200 000 Sk (6 638 eur) dotácia od Žilinského samosprávneho kraja. Okrem iného boli dokončené úpravy jednotlivých športovísk, a to bežecká dráha, guliarsky sektor a skok do diaľky.
„Tento úspešný projekt má veľký význam pri realizácii myšlienky využívať športový areál po celý rok,“ doplnil predseda ŽSK Juraj Blanár. V zimných mesiacoch umožňuje realizovať športy korčuľovanie, beh na bežkách a v letnom období floorbal, futbal, tenis a jednotlivé športy ľahkej atletiky. Zlepšili sa podmienky pre šport nielen študentov počas vyučovania, ale aj pre ubytovaných v internáte a súčasne mládež z celého regiónu

Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky