9. marec 2007

- spájanie škôl v Žilinskom kraji

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

- spájanie škôl v Žilinskom kraji

Odbor školstva Žilinského samosprávneho kraja v snahe optimalizovať sieť stredných škôl a školských zariadení, vytvoril návrh na vytvorenie 16 spojených škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, s účinnosťou od 1. septembra 2007. „Vznik spojených škôl je poslednou etapou racionalizácie siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Naším cieľom je ukončiť proces racionalizácie a reštrukturalizácie siete stredných škôl a školských zariadení v roku 2007, podporovať stredoškolské odborné vzdelávanie v Žilinskom kraji a zefektívniť systém výkonu štátnej správy v stredných školách,“ uviedla vedúca odboru školstva ŽSK Ing. Dana Weichselgärtner, PhD..

Spojené školy vznikajú splynutím škôl rôzneho druhu alebo typu. Zabezpečujú prípravu v učebných a študijných odboroch príslušného druhu a typu stredných škôl, ktoré sú organizačnými zložkami spojenej školy. Vytvorením 16 spojených škôl z 34 subjektov nezanikne identita stredných škôl,
nakoľko uvedené subjekty budú naďalej súčasťou siete škôl a školských zariadení. ŽSK plánuje zriadiť v školskom roku 2007/2008:

2 spojené školy v regióne Kysuce (Spojená škola, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto s organizačnými zložkami Stredným odborným učilišťom a Učilišťom strojárskym, Spojená škola, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto s organizačnými zložkami Strednou priemyselnou školou a Obchodnou akadémiou),

3 spojené školy v regióne Liptov (Spojená škola, Vrbická 632, Liptovský Mikuláš s organizačnými zložkami Stredným odborným učilišťom a Učilišťom, Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok s organizačnými zložkami Združenou strednou školou obchodu a služieb a Učilišťom, Spojená škola, Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš s organizačnými zložkami Združenou strednou školou a Učilišťom),

4 spojené školy v regióne Orava (Spojená škola, Hattalova 471, Nižná s organizačnými zložkami Stredným odborným učilišťom a Strednou umeleckou školou, Spojená škola, Hrádok 226, Istebné s organizačnými zložkami Stredným odborným učilišťom a Učilišťom, Spojená škola, Medvedzie 133, Tvrdošín s organizačnými zložkami Strednou priemyselnou školou J. Gessaya a Obchodnou akadémiou, Spojená
škola, Slanická osada, Námestovo s organizačnými zložkami Hotelovou akadémiou a Obchodnou akadémiou),

4 spojené školy v regióne Považie (Spojená škola, Tulipánová 2, Žilina – Bôrik s organizačnými zložkami Stredným odborným učilišťom stavebným a Učilišťom, Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina s organizačnými zložkami Športovým gymnáziom a Stredným odborným učilišťom, Spojená škola, Hlinská 31, Žilina s organizačnými zložkami Stredným odborným učilišťom spoločného stravovania, Hotelovou akadémiou a Dievčenskou odbornou školou, Spojená škola, Hlavná 2, Žilina – Bytčica s organizačnými zložkami Združenou strednou školou odievania a služieb a Učilišťom textilným a odevným),

3 spojené školy v regióne Turiec (Spojená škola, Červenej armády 25, Martin s organizačnými zložkami Stredným odborným učilišťom strojárskym, Strednou školou podnikania a Učilišťom strojárskym, Spojená škola, Na Drienok 454, Mošovce s organizačnými zložkami Združenou strednou školou poľnohospodárskou a rybárskou a Učilišťom poľnohospodárskym a rybárskym, Spojená škola, Komenského 1049, Turany s organizačnými zložkami Stredným odborným učilišťom, Učilišťom a Strednou priemyselnou školou drevárskou).

Vznik spojených škôl nebude mať negatívny dopad na kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu, poskytovanie finančných prostriedkov, personálne zabezpečenie a realizáciu prijímacieho konania žiakov základných škôl na stredoškolské štúdium,“ doplnila D. Weichselgärtner. Výsledkom poslednej etapy racionalizácie siete stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK bude 71 stredných škôl a 5 školských zariadení s právnou subjektivitou.

Peter Kubica
hovorca ŽSK