9. máj 2006

-opätovné schválenie odmeny kontrolórovi
- ŽSK vlastní 33 % akcií žilinského letiska

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja
Žilina 9. 5. 2006

V utorok 9. mája sa uskutočnilo 5. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK, kde poslanci schválili návrh na 1. úpravu rozpočtu ŽSK v pozmenej forme. „Som prekvapený, že aj napriek odporúčaniu dopravnej komisie, nebola napríklad schválená zmena v rozpočte správ a údržieb ciest,“ povedal J. Blanár, „pretože nešlo o navýšenie rozpočtu, ale o jeho efektívne prerozdelenie.“ Hlavný kontrolór predniesol správu o výsledkoch kontroly vykonanej v Región ŽURNÁL-i, a.s., ktorá potvrdila informácie o zlom hospodárení a nedodržiavaní zákonov v tejto spoločnosti. Poslanci ŽSK tiež schválili prevod 33 % akcií žilinského letiska na Žilinský samosprávny kraj, čo umožňuje aktívne spolupodieľanie sa na fungovaní a rozvoji leteckej dopravy v tomto kraji.

Po minulom zasadnutí zastupiteľstva, kedy predseda ŽSK Ing. Juraj Blanár nepodpísal uznesenie o schválení odmeny hlavnému kontrolórovi, poslanec Ing. P. Faktor znovu predniesol tento návrh. Na schválenie bola potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, čiže 29, a presne toľko hlasov tento návrh získal. To znamená, že hlavný kontrolór bude dostávať každý mesiac dopredu odmenu. „Mrzí ma, že poslanci koalície KDH-SDKÚ-DS neakceptovali moje výhrady,“ povedal J. Blanár. „Stále zastávam názor, že vyplácanie odmeny dopredu je nehospodárne, pretože sa stráca motivácia pre odmeňovaného, aby maximálne efektívne pracoval.“