9. február 2007

- podnetov v zdravotníctve pribudlo
- pacienti sa môžu obrátiť na Odbor zdravotníctva ŽSK


Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja
Žilina 9. február 2007

V roku 2006 bolo Odboru zdravotníctva ŽSK doručených 114 písomných podnetov, čo v porovnaní s rokom 2005 znamená nárast o 31.Z celkového počtu podnetov bolo 38 opodstatnených, z nich 30 sa týkalo poplatkov za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a platieb za výkony u stomatológov. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti musel neoprávnene vybratý poplatok vrátiť. V 4 prípadoch sa jednalo o opakovane neoprávnene vybratý poplatok, lekárom bolo zaslané písomné upozornenie, že v prípade ďalšieho opakovania pristúpime k správnemu konaniu na uloženie pokuty. Z ostatných 8 opodstatnených podnetov išlo o poskytovanie zdravotnej starostlivosti a nesprávne ukončenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

45 podnetov bolo v minulom roku neopodstatnených, kedy pacienti poukazovali na nesprávne poskytovanie zdravotnej starostlivosti, na zlú organizáciu práce na ambulancii, spôsob odovzdania zdravotnej dokumentácie alebo na vyberanie poplatkov za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a platby za výkony u stomatológov.

Z dôvodu vecnej nepríslušnosti bolo 32 podnetov odstúpených na riešenie príslušným orgánom. Odstúpené podnety poukazovali najmä na - nedostatky pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, neoprávnene vybraté poplatky, nesprávnu organizáciu práce a správanie zdravotníckych pracovníkov. Podania, v ktorých by občania poukazovali na poberanie úplatkov v zdravotníctve, sme v roku 2006 nedostali žiadne.

„Chcem vyzvať obyvateľov nášho kraja, aby sa so svojimi podnetmi zo zdravotníctva obracali aj naďalej na náš úrad,“ zhodnotil správu Odboru zdravotníctva ŽSK predseda Juraj Blanár. „Našim zámerom je nielen kvalitné fungovanie úradu, ale aj všetkých našich inštitúcií.“ ŽSK má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti nemocnice v Liptovskom Mikuláši, Dolnom Kubíne, Trstenej a Čadci, polikliniky v Námestove a Turčianskych Tepliciach a zdravotnícke zariadenia (bývalé polikliniky) v Liptovskom Hrádku, Martine, Bytči, Kysuckom Novom Meste a Turzovke.

Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.04.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky