7. máj 2007

- nová kotolňa v Združenej strednej škole v Ružomberku
- takmer štvormiliónová investícia ŽSK

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja
Žilina 7. máj 2007 

V decembri 2006 došlo v kotolni budovy odborného výcviku Združenej strednej školy v Ružomberku (učebne, kuchyňa s jedálňou, telocvičňa a dielne) k havarijnému stavu. Zo štyroch kotlov sa dva následkom trhlín na kotlových telesách ocitli mimo prevádzky, boli odstavené a teda nefunkčné. Vo februári 2007 bola situácia ešte zložitejšia. V prevádzke ostal už len jeden kotol, na ktorom dochádzalo k častým výpadkom a do budovy zatekalo cez plochú strechu.
„Som rád, že sa havarijný stav vykurovania školy pre 818 žiakov, pedagogický a iný personál podarilo vyriešiť kompletným rekonštruovaním plynovej kotolne,“ zhodnotil súčasný stav predseda ŽSK Juraj Blanár. „Zníži sa tým aj energetická náročnosť pri vykurovaní, čo prinesie úsporu prevádzkových nákladov.“ Rekonštrukcia v sume 3 797 tisíc korún sa dokončila namontovaním kaskády 6 kotlov Buderus s celkovým regulovateľným výkonom od 19 do 600 kW, nových rozvodov, meracích a regulačných zariadení. Nový spôsob riadenia umožňuje využiť útlmový režim a energetickú náročnosť tohto vykurovacieho systému je možné znižovať postupnými opatreniami, pričom sa dá dosiahnuť úspora spotreby zemného plynu okolo 100 000 m3za rok.


                                                                                                Peter Kubica
                                                                                                hovorca ŽSK