6. november 2007

- ŽSK podporí 42 projektov v školách
- Šport sa vracia do škôl prostredníctvom grantov

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 6. november 2007

Odbor školstva Žilinského samosprávneho kraja zverejnil podporené projekty v rámci grantového programu „Vráťme šport do škôl“ v školskom roku 2007/2008. Spolu bolo podporených 42 projektov vo všetkých regiónoch kraja sumou za takmer 500 tisíc korún. V podprograme Telesná výchova môže s finančným príspevkom 13 000,- Sk počítať 24 projektov. Ide, napríklad, o podporu netradičných športov, posilňovanie tela, pohybové štúdio, používanie fit lôpt či florbal. V druhom podprograme Športová motivačná činnosť získa príspevok Žilinského samosprávneho kraja 10 000,- Sk 18 projektov, ktoré majú rôznorodý charakter. „Aj vďaka takýmto projektom vidíme praktické úspechy našej stratégie priviesť mladých opätovne ku športu. Myslím si, že to pochopili aj naši stredoškolskí pedagógovia, ktorí sa autorsky podpísali pod zaujímavé nápady. Teraz ich vďaka našej podpore môžu realizovať,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár.


Peter Kubica
hovorca ŽSK


Pozn.: Súčasťou tlačovej správy sú tabuľky s akceptovanými projektmi, ich autormi a konkrétnou finančnou podporou.