6. jún 2007

- turisticko-informačné kancelárie si vymieňali informácie
- najviac TIK-ov je v Žilinskom kraji

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja
Žilina 6. jún 2007 

Dnes sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov Žilinského samosprávneho kraja so zástupcami turisticko-informačných kancelárií (TIK) zo Žilinského kraja. Zaoberali sa prezentáciou Národného jednotného informačného systému NUTIS, spoluprácou pri spoločnej prezentácii a propagácii potenciálu cestovného ruchu historických regiónov ŽSK a činnosťou informačných kancelárií v Žilinskom kraji. Zámerom ŽSK je sústrediť „pod jednu strechu“ na veľtrhoch cestovného ruchu na Slovensku, v Čechách i Poľsku čo najviac vystavovateľov a poskytovateľov informácií, aby svojou rozmanitou ponukou presvedčili potencionálnych návštevníkov o bohatosti celého Žilinského kraja, i jeho jednotlivých regiónov. Kysuce zastupovalo na pracovnom stretnutí IC Čadca, Horné Považie CK Selinan, Združenie turizmu Terchová a Mesto Žilina, Oravu TIK Zuberec, Turiec TIC Turčianske Teplice a TIK Martin, Liptov IC Ružomberok, IC Jasná, IC Liptovský Hrádok a IC Liptovský Mikuláš.

Informačné centrum Mesta Liptovský Mikuláš, sa ako jedno z desiatich informačných centier v SR na základe zmluvy so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch zaviazalo vykonávať zber, tvorbu, napĺňanie a aktualizáciu regionálneho propagačno-informačného obsahu cestovného ruchu pre Národný jednotný informačný systém cestovného ruchu Slovenskej republiky na území Žilinského kraja. Informácie sa budú dotýkať atrakcií cestovného ruchu vo forme inšpiratívnych článkov, podujatí regionálneho charakteru, komerčných produktov a noviniek z regiónov. Na území ŽSK sa nachádza 19 TIK-ov, čo je najviac zo všetkých krajov Slovenska.

 

Peter Kubica
hovorca ŽSK