5. marec 2007

- pre žiakov i výchovných poradcov
- aktuálne kontakty na stredné školy


Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja
Žilina 5. marec 2007


Odbor školstva ŽSK pripravil pre výchovných poradcov na základných a stredných školách informačný materiál, ktorého cieľom je prezentovať štruktúru aktívnych študijných a učebných odborov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Tie sú aktuálne pre realizáciu prijímacieho konania na denné stredoškolské štúdium v školskom roku 2007/2008. „Zámerom Odboru školstva Žilinského samosprávneho kraja je vytvoriť funkčný informačný systém pre záujemcov o štúdium na stredných školách, previazať spoluprácu základných škôl a stredných škôl v Žilinskom kraji a poskytnúť pomoc pri prijímacom konaní žiakov základných škôl na stredoškolské štúdium,“ vysvetlil predseda ŽSK Juraj Blanár. Súčasťou materiálu je aktuálny adresár týchto stredných škôl s kontaktnými údajmi a odkazmi na internetové stránky škôl, na ktorých môžu záujemcovia nájsť potrebné informácie o podmienkach a kritériách pre prijímanie žiakov základných škôl na stredoškolské štúdium.

Informácie o voľných miestach na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (po termínoch prijímacieho konania) budú k dispozícii na internetovej stránke Školského výpočtového strediska v Liptovskom Mikuláši www.svslm.sk.


Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.04.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky