5. jún 2007

- prístavba pavilónu rozšíri sociálne služby
- slávnostné uvedenie projektu v L. Mikuláši

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja
Žilina 5. jún 2007

V pondelok 11. júna sa o 12.30 h. uskutoční slávnostné prestrihnutie pásky zrekonštruovaných priestorov Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Liptovskom Mikuláši (Jefremovská 634), a to za účasti predstaviteľov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Žilinského samosprávneho kraja, mesta Liptovský Mikuláš a ďalších. Srdečne vás týmto pozývame na slávnostné otvorenie, ako aj na pokračovanie v liptovskomikulášskom Kultúrnom dome (13.30 h.), kde sa s kultúrnym program predstavia klienti DD a DSS.

V tomto DD a DSS sú aktuálne poskytované komplexné sociálne služby 116 klientom. Bývanie je prevažne v jednoposteľových izbách s kuchynkou, chodbou a príslušenstvom a k dispozícii je aj 8 dvojizbových bytových jednotiek. V minulosti tvorili toto zariadenie dve samostatné budovy, čo neraz komplikovalo pohyb obyvateľov, najmä v zimnom období, chýbala tam vlastná stravovacia prevádzka, kapacitne nedostatočná bola aj jedáleň, nenachádzala sa tam ani spoločenská miestnosť pre väčší počet obyvateľov a priestory pre rôzne terapie. Z tohto dôvodu bol pripravený projekt „Prístavba hospodárskeho pavilónu“, ktorého financovanie sa podarilo pokryť najmä zo štátneho rozpočtu (ŠR) a Rozvojovej banky Rady Európy (RB RE). „Je dôležité skvalitňovať sociálne služby v našich zariadeniach, aby sa stali pre ich obyvateľov domovom,“ vyjadril spokojnosť s týmto projektom predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár.

Prínos projektu spočíva vo vybudovaní bezbariérových prístupov v interiéri a exteriéri, prepojení obidvoch blokov, zvýšení protipožiarnej bezpečnosti, úrovne a kvality poskytovaných služieb, vybudovaní vlastnej stravovacej prevádzky, vytvorení vhodných podmienok pre stolovanie, možnosti kultúrnej a záujmovej činnosti, pre terapeutickú činnosť, v estetizácii prostredia, vybudovaní priestorov na rehabilitáciu a základnú telesnú výchovu. Finančné náklady stavby predstavovali 31 051 426 Sk, z toho 17 866 600 Sk zo ŠR, 11 917 400 Sk z RB RE, 1 249 339 Sk zo ŽSK, 18 087 Sk z DD a DSS.

Peter Kubica

hovorca ŽSK