31. októbra 2006

- z(a)mrznutá knižnica, knihovníčky i knihy
- obmedzenie prevádzky v Kysuckej knižnici

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja
Žilina, 3. novembra 2006 

V Kysuckej knižnici v Čadci bol vyhlásený havarijný stav z dôvodu, že aj keď bola doručená výzva dodávateľovi tepla - Mestskej teplárenskej spoločnosti a.s. v Čadci, nebola začatá dodávka tepla. Kysucká knižnica prešla v poskytovaní knižnično-informačných služieb na núdzový režim a obmedzila prevádzku – otváracie hodiny nasledovne:

pondelok – piatok: 10.00 – 16.30 h.,
sobota: zatvorené
s platnosťou od 6. novembra 2006 do odvolania.

„Sú viaceré možnosti riešenia daného stavu a v súčasnosti ich zvažujeme, pretože nám záleží na spokojnosti obyvateľov na Kysuciach. Táto knižnica slúži na uspokojenie ich kultúrnych, informačných, vzdelávacích a relaxačných potrieb a požiadaviek,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. Ide pritom nielen o používateľov knižnično-informačných služieb a návštevníkov knižnice, ale aj o zamestnancov, ktorí aj napriek tomu, že ich zdravie je ohrozované, pristupujú k svojej práci s mimoriadnou zodpovednosťou.

Žilinský samosprávny kraj a Kysucká knižnica v Čadci sa obracajú na používateľov knižnično-informačných služieb a návštevníkov knižnice s prosbou o zhovievavosť a tolerantnosť, vzhľadom na fakt, že uvedený problém nespôsobili, no budú sa ho snažiť, v čo najkratšom možnom termíne odstrániť a knižnicu sprístupniť v plnej miere.

V prípade ďalších otázok, kontaktujte, prosím:
Peter Kubica
hovorca ŽSK
0908 999 295
pkubica@zask.sk
www.regionzilina.sk