31.október 2007

- Správa ciest myslí na zimu dopredu
- O zimnú údržbu ciest sa bude starať 253 pracovníkov

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 31. október 2007

 

Odbor dopravy Žilinského samosprávneho kraja informoval na 15. zasadnutí Zastupiteľstva ŽSK o zabezpečení zimnej údržby na cestách ŽSK, teda cestách II. a III. triedy (1428 km), na obdobie 2007/2008. O zimnú údržbu v jednotlivých regiónoch kraja sa aj po najnovšej transformácii v správe a údržbe ciest postarajú jednotlivé lokálne závody v Čadci, Dolnom Kubíne, Liptovskom Mikuláši, Martine a Žiline. „Do zimnej údržby je pripravených 253 pracovníkov Správy ciest a viac ako 280 vlastných posýpačov, radlíc fréz, traktorových radlíc, šípových pluhov, autogréderov a nakladačov,“ uviedol vedúci Odboru dopravy ŽSK Ivan Mokrý.

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja sa postará o čo najlepšie zvládnutie zimnej údržby včasným nasadením mechanizácie na výkon pluhovania a posypu, koordináciou dispečersko-spravodajskej činnosti a organizáciou nástupu na zabezpečenie údržby. Správa ciest ŽSK bude na základe zmluvného vzťahu so Slovenskou správou ciest udržiavať počas zimy aj cesty I. triedy (500 km) v Žilinskom kraji, ktoré sú vo vlastníctve štátu. Odbor dopravy ŽSK zároveň zabezpečí pravidelné informovanie verejnosti o zjazdnosti ciest cez dispečersko-spravodajskú službu na internetových stránkach ŽSK www.regionzilina.sk a Slovenskej správy ciest www.ssc.sk.

Peter Kubica
hovorca ŽSK