31.máj 2007

- noví riaditelia správ a údržieb ciest

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja
Žilina 31. máj 2007

Predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár dnes odovzdal menovacie dekréty novozvoleným riaditeľom organizácií ŽSK, ktoré sa starajú o cestnú sieť v kraji. Riaditeľom Správy ciest ŽSK sa stal Milan Puchoň. Na riaditeľské stoličky v regiónoch si od 1. júna 2007 sadnú nasledujúci odborníci na cestné hospodárstvo:
- Anton Hýll – Správa a údržba ciest v Žiline,
- Rastislav Mikuláš - Správa a údržba ciest v Liptovskom Mikuláši,
- Vladimír Greguš - Správa a údržba ciest v Čadci,
- Jozef Oršuliak - Správa a údržba ciest v Dolnom Kubíne,
- Július Bačkor - Správa a údržba ciest v Martine.

„Nástup týchto riaditeľov do funkcií je ďalším z krokov, ktoré bolo potrebné urobiť po mojom nástupe do funkcie predsedu ŽSK,“ povedal J. Blanár a vysvetlil, že na základe zistení a negatívnych skúseností s fungovaním najmä zimnej údržby na cestách v správe ŽSK, bolo potrebné pretransformovať jednotlivé SaÚC z rozpočtových na príspevkové organizácie. To im umožňuje vyvíjať činnosti, ktoré im prinášajú prostriedky do rozpočtu. „Zároveň bude zohrávať významnú úlohu krajská Správa ciest, ktorej úlohu vidím najmä v investičnom plánovaní, hospodárení, uchádzaní sa o financie z európskych fondov, koordinácii správy ciest v kraji a efektívnom využívaní mechanizmov,“ dodal J. Blanár.

Peter Kubica

hovorca ŽSK

Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.04.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky