31. júl 2006

- unikátny projekt štartuje v Žiline
- bezplatná právna pomoc na úrade

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja
Žilina, 31. júl 2006


 Župan Juraj Blanár sa dnes stretol s verejným ochrancom práv doc. Pavlom Kandráčom na Úrade ŽSK. Išlo o pracovné stretnutie, ktoré sa týkalo vzájomnej spolupráce i zámerov do budúcna. „Raz do mesiaca sa na našom úrade môžu obyvatelia Žilinského samosprávneho kraja obrátiť na ombudsmana so svojimi problémami,“ zhodnotil J. Blanár doterajšie ombudsmanove pôsobenie v Žiline, týkajúce sa právneho poradenstva.

Aby Žilinský samosprávny kraj vyšiel v ústrety svojim obyvateľom, pripravuje na jeseň tohto roka nový projekt, ktorý dnes podporil aj doc. P. Kandráč. Práve s kanceláriou ombudsmana bude Odbor právny Úradu ŽSK poskytovať dvakrát za mesiac bezplatnú právnu pomoc obyvateľom Žilinského samosprávneho kraja. Zameranie pomoci bude najmä na orientáciu sa v spleti úradov a ich kompetencií, aby občan nebol vydaný napospas úradom, ale aby bol informovaný o svojich právach a vedel ich využiť. „Podnikáme všetky kroky, aby sme s poradenstvom začali už v septembri,“ dodal J. Blanár. Doc. P. Kandráč prisľúbil, že aj on sám absolvuje prvé stretnutia s občanmi po otvorení kancelárie. ŽSK je prvý kraj, ktorý prišiel s takýmto projektom pre svojich obyvateľov.

V prípade ďalších otázok, kontaktujte, prosím:

Peter Kubica
hovorca ŽSK
0908 999 295
pkubica@zask.sk