31. január 2007

- Spoločné vyhlásenie z odborného seminára
- R3 cez Turiec, R3 pre Slovensko a Európu


Spoločné vyhlásenie z odborného seminára
R3 cez Turiec, R3 pre Slovensko a Európu

Dnes v Martine rokovali predstavitelia krajskej i miestnej samosprávy, podnikateľov a odbornej verejnosti. Výsledkom ich stretnutia je spoločné vyhlásenie. Generálny riaditeľ Národnej dialničnej spoločnosti I. Choma prispel do diskusie mnohými podnetnými a zaujimavými informáciami, ktoré obyvateľom regionu Turiec naznačili plány v oblasti výstavby rýchlostnej komunikácie R3. Predstavitelia obcí a miest ocenili takéto stretnutie, pretože veľakrát im chýbali dostatočné argumenty, čo Žilinský samosprávny kraj prostredníctvom takehoto podujatia vynahradil. Predseda ŽSK J. Blanár, ako hlavny organizátor, zdôraznil, že nejde o náhodne podujatie, ale že ŽSK zoragnizuje aj v budúcnosti podobne semináre, ktorých témy budú prispievať k rozvoju Žilinského kraja.

Predstavitelia Žilinského samosprávneho kraja, SOPK ŽRK, primátori a starostovia, ktorí zastupujú obce ležiace na trase R3, ale aj ďalší zástupcovia firiem, podnikatelia a odborná verejnosť sa dnes 31. januára 2007 stretli v Martine na odbornom seminári pod názvom R3 cez Turiec, R3 pre Slovensko a Európu. Spoločne sa zhodli na vyhlásení, že sú proti snahám zmeniť trasu rýchlostnej cesty R3 jej umiestnením mimo územie Turca. Spôsobilo by to vážny zásah do zabezpečenia dopravnej obslužnosti tohto územia v regionálnom, nadregionálnom, celoštátnom i európskom kontexte. Zúčastnení vítajú vyjadrenie ministra dopravy Ľ. Vážneho o nemennosti trasovania R3 a žiadajú vládu SR a Národnú diaľničnú spoločnosť o urýchlenie prípravy výstavby tak, aby bola výstavba R3 zaradená medzi investičné priority v rámci rýchlostných komunikácií a spustená výstavba obchvatu Hornej Štubne.

V Martine, 31. januára 2007


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.04.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky