30. marec 2007

- Športové hry občanov so zdravotným postihnutím

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja
Žilina 30. marec 2007

Žilinský samosprávny kraj a Domov sociálnych služieb Smrečany pripravujú Športové hry pre ťažko zdravotne postihnutých občanov. Ide o klientov domovov sociálnych služieb pre dospelých, ktoré má ŽSK vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Tento rok sa uskutoční už III. ročník krajských „Športových hier“, a to v dňoch 14.-15. júna 2007 v Žiarskej doline.

„Športové hry“ sú pod záštitou predsedu ŽSK Juraja Blanára a organizačne ich zabezpečuje Domov sociálnych služieb pre dospelých Smrečany pod vedením riaditeľa Mgr. Kamila Palugu. Uskutočnia sa v areáli Trinec v Žiarskej doline, okres Liptovský Mikuláš. V uvedenom areáli sa budú konať všetky športové disciplíny vrátane ubytovania a stravovania.

Disciplíny, v ktorých budú súťažiť 5 členné družstvá, sú: stolný tenis, beh na 60m, beh na 300m, skok do diaľky z miesta znožmo, hod kriketovou loptičkou do diaľky, hod na cieľ basketbalovou loptou, prekážkový beh. Právo štartovať majú všetci prihlásení klienti v nasledovných kategóriách: 18 – 40 rokov (muži, ženy), nad 40 rokov (muži, ženy). Víťazné družstvo zariadenia získava „Víťazný pohár“. Ostatné zariadenia dostanú diplom za účasť, prví traja v každej kategórii a disciplíne medailu a vecné ceny.

Minulé Športové hry sa konali 14.-15.06.2005. Zúčastnilo sa na nich 73 súťažiacich mužov a žien z: DSS Smrečany, DSS Turie, DSS Kysucké Nové Mesto, DSS Liptovský Hrádok, DSS Zubrohlava, DSS Tvrdošín, DSS na Straník Žilina, DSS Zákamenné, DSS Čadca Horelica, DSS Ružomberok, DSS Vrútky Lipovec, DSS Dolný Kubín, DSS Oščadnica, DSS Moyzesova Žilina, DSS Palkovičova Martin.

Peter Kubica

hovorca ŽSK

Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.04.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky