3. október 2007

- Druhý ročník Župnej Kalokagatie
- Podpora mladých športom

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 3. október 2007

V piatok 5. októbra sa uskutočnia regionálne kolá II. ročníka súťaže Župná Kalokagatia. Jej cieľom je spojiť krásu tela i ducha a využiť teoretické vedomosti z oblasti zdravotnej výchovy, geografie, prírodovedy, histórie, športu, turistiky v prepojení s fyzickou zdatnosťou. Vyhlasovateľom súťaže je Žilinský samosprávny kraj a partnerom súťaže Dexia Banka. Kalokagatia (z gréckeho kalos – krásny, agathos - dobrý) predstavuje filozofiu, šport a hry. Kalokagatia v starom Grécku bola ideálom harmonicky, fyzicky a duševne, ale hlavne mravne kultivovanej osobnosti. Išlo o snahu zosúladiť krásu a dobro tak, aby sa približovali starogréckemu ideálu dokonalosti. „Kalokagatia bola a je chápaná ako ideál starogréckej výchovy – súlad vonkajšieho a vnútorného, tela a ducha,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. „Ak chceme, aby sa mladí ľudia venovali športu, musíme im vytvárať vhodné podmienky, a to napríklad aj organizovaním súťaží.“
Súťaž je určená pre päťčlenné zmiešané družstvá (najmenej dve dievčatá) a je orientačným behom v teréne na 3 km. Na trati je 5 kontrolných stanovíšť, na ktorých sú pretekári bodovo hodnotení za odpovede na otázky z oblasti: zdravotnej, geografickej, histórie, športu, dopravy, BOZP, CO a pod. Družstvá, ktoré sa umiestnia na prvých dvoch miestach regionálneho kola (10 družstiev – 50 študentov), postúpia do krajského kola. Celoslovenského finále v Turanoch v dňoch 25. – 26. októbra 2007 sa zúčastnia víťazné družstvá krajských kôl (8 družstiev – 40 študentov).

Regionálne kolá 5. októbra 2007 organizujú:
Horné Považie: Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká Okružná 25, Žilina
Kysuce: Obchodná akadémia D. M. Janotu, Ul. 17. novembra 2701, Čadca
Turiec: Gymnázium J. Lettricha, Ul. J. Lettricha, Martin
Orava: Stredná zdravotnícka škola, M. Hattalu 2149, Dolný Kubín
Liptov: Obchodná akadémia, Nábr. K. Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš

Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.04.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky