3. január 2007

- právna pomoc pokračuje

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja
Žilina 3. január 2007

Aj v mesiacoch január a február 2007 môžu obyvatelia Žilinského kraja využiť bezplatné právne poradenstvo. V termínoch 11. a 25. januára alebo 8. a 22. februára a v čase 8.00-11.00 a 12.00-15.00 h. poskytuje Odbor právny Úradu Žilinského samosprávneho kraja rady v oblasti rodinného, občianskeho, pracovného práva, vo výkone rozhodnutí a práva sociálneho zabezpečenia. Predseda ŽSK Ing. Juraj Blanár vyjadril spokojnosť, že sa predstava otvoreného úradu napĺňa aj takýmto spôsobom.

V roku 2006 siahali vecné žiadosti obyvateľov kraja od problematiky výživného, rozvodu až po otázky verejnej správy a správneho práva. Veľa žiadostí, resp. problémov občanov, bolo mimo rámec verejnej správy. Napriek tomu každému bola poskytnutá minimálne základná informácia, napr. číslo zákona, v ktorom sa nachádzajú predmetné riešenia, zoznam advokátskych kancelárií, ktoré poskytujú bezplatnú pomoc a zastúpenie, či priamo kontakt na Verejného ochrancu práv. Zo skúseností pracovníkov právneho odboru vyplýva okrem iného, že občania majú veľký zmätok v organizácii verejnej správy. Mnohokrát prišli o svoje právo len v dôsledku zlej orientácie a komplikovanosti v orgánoch verejnej správy.

V prípade ďalších otázok, kontaktujte, prosím:

Peter Kubica
hovorca ŽSK
0908 999 295
pkubica@zask.sk