29. január 2007

- verejná diskusia predsedu ŽSK Juraja Blanára s občanmi


Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja
Žilina 29. január 2007

Vo štvrtok 8. februára 2007 sa uskutoční verejná diskusia predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára s občanmi. Témou budú kompetencie ŽSK. Obyvatelia Dolného Kubína a okolia môžu vyjadriť svoju spokojnosť či nespokojnosť s pôsobením nemocnice, domovov dôchodcov a sociálnych služieb, stredných škôl, kultúrnych inštitúcií alebo s údržbou ciest II. a III. triedy.
V priestoroch dolnokubínskej Obchodnej akadémie sa od 15.00 do 15.45 h. môže ktokoľvek spýtať predsedu ŽSK na to, čo ho zaujíma. J. Blanár chce takýmto osobným kontaktom tiež získať podnety od obyvateľov tohto regiónu, ktorými sa potom budú zaoberať odborníci z Úradu ŽSK.

V okrese Dolný Kubín má Žilinský samosprávny kraj vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti tieto organizácie:

školstvo Gymnázium P. O. Hviezdoslava DK,
Združená stredná škola služieb a obchodu DK,
Združená stredná škola DK-Kňažia,
Obchodná akadémia DK,
Stredná zdravotnícka škola DK,
Stredné odborné učilište Istebné,

zdravotníctvo Nemocnica s poliklinikou DK,

sociálne Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých DK – M.
Hattalu,
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých DK – Matúšková,

kultúra Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava DK,
Oravská galéria DK,
Oravská knižnica Antona Habovštiaka DK,
Oravské osvetové stredisko DK,

doprava Správa a údržba ciest DK.

 

Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.04.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky