28. september 2007

- za 6 týždňov nové dielne pre kaderníkov

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 28. september 2007

Ruch v Združenej strednej škole v Námestove počas letných prázdnin neutíchol, práve naopak. Od 6. augusta do 14. septembra sa prestavbou bývalých dielní na 2 nadzemnom podlaží získali tri nové pracoviská praktického vyučovania. Študenti z odboru kaderník tak získali lepšie priestory na svoju výučbu. Celkové náklady stavby boli 1,55 milióna korún, ktoré tvorili vlastné zdroje a príspevok od zriaďovateľa – Žilinského samosprávneho kraja. Slávnostné otvorenie týchto priestorov sa uskutoční vo štvrtok 4. októbra 2007 o 10:00 h.

ZSŠ Námestovo sa zameriava na praktické ovládanie problematiky podnikania v obchode a cestovnom ruchu, informačné technológie, navrhovanie, tvorbu, modelovanie a zhotovovanie odevov. História školy sa začala písať v roku 1964, kedy bola pri odevnom závode Makyta zriadená učňovská škola a otvorená jedna trieda s odborom dámsky krajčír. Postupom času sa počty žiakov a tried zvyšovali, preto v roku 1972 bola do užívania odovzdaná nová budova s novým názvom školy – Odborné učilište, ktorého názov sa neskôr zmenil na Stredné odborné učilište odevné so študijným odborom operátor odevnej výroby a učebným odborom krajčír. V roku 2001 bola združená so Stredným odborným učilišťom odevným a vznikol nový subjekt – Združená stredná škola odevná v Námestove. Vzhľadom na zaradenie nových odborov výučby mimo odboru odevníctva sa v roku 2005 zmenil názov školy na Združená stredná škola v Námestove. Medzi jej tradičné odbory patria operátor odevnej výroby, krajčír - dámske odevy a medzi nové – kaderník, obchod a podnikanie, technické a informatické služby so zameraním na odevníctvo. Školu navštěvuje 396 žiakov.

Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.04.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky