28. jún 2007

- ocenení študenti zo Žilinského kraja
- mladí športovci, tvorcovia a filantropi u Juraja Blanára

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 28. jún 2007 – Na Úrad Žilinského samosprávneho kraja dnes zavítali deviati študenti zo stredných škôl na území Žilinského samosprávneho kraja. Mladí športovci, tvorcovia a filantropi reprezentovali svoju školu, kraj i Slovensko, alebo vytvorili hodnoty, či prejavili svoju ochotu pomáhať ľuďom, a preto sa ich J. Blanár rozhodol oceniť. „Mladí ľudia majú v súčasnosti otvorené možnosti vzdelávania, sebarealizácie a znásobovania svojho talentu. Záleží však na každom z vás, kam a akým spôsobom sa bude uberať vaša budúcnosť,“ prihovoril sa študentom predseda ŽSK, pričom zvýraznil ich úsilie i úspechy v štúdiu, ako aj v mimoškolských aktivitách.

Kategória - vynikajúce študijné výsledky

Dušan Litva (Gymnázium Hradná) - vynikajúce študijné výsledky a popredné umiestnenie na súťaži EUCYS 2007, ktoré mu umožnilo prezentovať svoj projekt na celosvetovej výstave vedy a techniky EXPO v Durbane v Juhoafrickej republike.
Zuzana Bobová (Gymnázium J. Lettricha Martin) - vynikajúce študijné výsledky a popredné umiestnenia na súťažiach Šaliansky Maťko, Rozprávkové vretienko, Hviezdoslavov Kubín, Vajanského Martin na okresnej a krajskej úrovni, tiež v celoslovenskom kole súťaže Rozprávkové vretienko a Dilongova Trstená.
Tomáš Šimurda (Gymnázium Námestovo) - vynikajúce študijné výsledky a popredné umiestnenie na olympiáde BIO A, na krajskej i celoslovenskej úrovni, účasť v matematickej súťaži „ Klokan“, v korešpondenčnej škole ekológie a biológie.

Kategória - vynikajúce športové výkony a reprezentácia školy

Libor Kykal (ZSŠ stavebná Liptovský Mikuláš) - vynikajúce športové výkony a skutočnosť, že celoročne reprezentuje školu i Slovensko, ako člen slovenského reprezentačného tímu v taekwonde, člen olympijského tímu na Olympiáde v Pekingu, na súťažiach Praha OPEN, PARK POKAL v Nemecku, na turnaji olympijských nádejí Sarajevo 2007, alebo na súťaži NAGOLD v Nemecku.
Andrej Krištof (Konzervatórium Žilina) - vynikajúce umelecké výkony, celoročnú reprezentáciu školy a víťazstvo v Medzinárodnej Schubertovej súťaži pre klavírne duá v Jeseníku.
Petra Smaržová (Športové gymnázium Žilina) - vynikajúce športové výkony a tiež úspech na IX. paralympijských hrách v Turíne v roku 2006.

Kategória - humánny čin

Lucia Ďuranová (SZŠ Liptovský Mikuláš) - v rámci študentského parlamentu Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši organizácia zbierky na pomoc.
Simona Žilinčárová (Gymnázium Hlinská Žilina) - humánny prístup, ktorý dokazuje najmä svojou účasťou na charitatívnych akciách v prospech chorých, týraných a znevýhodňovaných ľudí, ako napríklad Zbierka pre centrum Náruč, Adventné zbierky pre nadáciu Krajina Harmónie, Deň narcisov.
Ručková Marcela (SPoŠ Žilina) - humánny prístup, ktorý dokazuje pravidelným darovaním krvi.

Peter Kubica
hovorca ŽSKSpodná navigácia

Aktualizácia: 17.04.2014

Sekcie