27. september 2007

- Gymnázium v Martine oslavuje 140. výročie

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 27. september 2007

Dnes a zajtra prebiehajú v Martine oslavy 140. výročia vzniku Gymnáziia Viliama Paulinyho - Tótha v Martine. Martinské gymnázium ako jedno z prvých troch gymnázií je nielen neodmysliteľne späté so životom Martina a Turca, ale jeho história je aj úzko spojená s prelomovými udalosťami slovenského národa v 19. a 20. storočí. Prvýkrát otvorilo svoje brány študentom 23. septembra 1866, pričom sa vyučovalo v materinskom jazyku. Aj keď bolo v roku 1875 protizákonným spôsobom zrušené, mnohí z tých, čo pokračovali v štúdiu na univerzitách prípadne odborných školách, sa výborne uplatnili koncom 19. a začiatkom 20. storočia v slovenskom národnom živote – Martin Kukučín je iba jedným z viacerých takýchto príkladov. V tradíciách matičného gymnázia začalo pokračovať Československé štátne reformné reálne gymnázium Viliama Paulinyho Tótha, ktoré vzniklo v roku 1919. Dnešné Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v mnohom pozitívne nadväzuje na tradície starého martinského gymnázia matičného obdobia
Som hrdý na to, že Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, a to najmä s ohľadom na význam, aký zohralo vo formovaní národného povedomia a spolupatričnosti slovenskej spoločnosti a vo vedomí stále živej tradície, prekračujúcej rámec edukačného úsilia, ako aj vkladom do našej kultúry a histórie. Históriou je staré, avšak vyučovaním patrí medzi moderné školy, ktorej absolventi robia to najlepšie meno nielen v Žilinskom kraji, ale na celom Slovensku, i v zahraničí,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár o tejto škole. „Prajem tejto škole, aby sa naďalej rozvíjala a aby pre Turiec znamenala pevný pilier vzdelávania.“

Program osláv:
27. september 2007
9. 00 – Položenie kytíc k hrobu V. Paulinyho – Tótha a J. Vlčka
10. 00 – Študentská konferencia pri príležitosti 140. výročia založenia martinského gymnázia
9. 00 – 13. 00 - Športové aktivity študentov

28. september 2007
14. 00 – Slávnostná akadémia v Dome odborov Strojár (pri Mestskom úrade)

Piatkového programu sa zúčastnia predseda ŽSK J. Blanár, poslanci NR SR z Turca S. Janiš a J. Kvorka, tiež poslanci ŽSK za okres Martin, riaditelia škôl a zástupcovia partnerských škôl z Nemecka a Polska.

Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.04.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky