26. september 2007

- Juraj Blanár: Vráťme šport do škôl
- Žilinský samosprávny kraj podporuje školské športové aktivity

 

Žilina 26. september 2007 


Odbor školstva Žilinského samosprávneho kraja vyzýva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z grantového programu na podporu športových aktivít v stredných školách a školských zariadeniach s názvom „Vráťme šport do škôl“. „Vrátiť šport do škôl považujem za úplne prirodzenú vec, pretože sa nám v posledných rokoch vytráca. Zdravý životný štýl sa týka všetkých, a práve mládež môže získať pozitívne návyky v tejto oblasti najmä prostredníctvom športu,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. O podporu môžu požiadať stredné školy a školské výchovno-vzdelávacie zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Cieľovou skupinou sú deti, mládež a populácia nad 26 rokov. Grantový program je rozdelený na dve kategórie:
1. Športová motivačná kampaň - cieľom podpory je zvýšiť povedomie obyvateľov Žilinského kraja o význame športu, športových aktivít, zdravého spôsobu života a zapojiť ich aktívne do športového diania. Finančné prostriedky by sa využívali na podporu flexibilne a operatívne organizovaných športových aktivít (turnaje, športové hry, atď.).
2. Telesná výchova - cieľom podpory je vytvoriť materiálno-technické podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces telesnej výchovy v stredných školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach.
Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov sa predkladajú do 12. októbra 2007 v jednom exemplári na adresu Úradu Žilinského samosprávneho kraja. Termín realizácie aktivity je od 1. novembra 2007 do 31. decembra 2007. Formuláre na žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov sú aj s podmienkami prihlásenia sprístupnené na internetovej stránke Úradu Žilinského samosprávneho kraja www.regionzilina.sk.

Peter Kubica
hovorca ŽSK

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.04.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky