26. september 2006

Objavte Žilinský kraj – klenot Slovenska

Tlačová konferencia
Objavte Žilinský kraj – klenot Slovenska

sa uskutoční v utorok 26. septembra 2006 o 9.15 h
na Úrade ŽSK v zasadačke na 1. poschodí.

Hlavnou témou bude zhodnotenie prezentačnej infocesty s názvom „Objavte Žilinský kraj – klenot Slovenska“, ktorej sa zúčastnili touroperátori z Rakúska, Nemecka a Grécka. Išlo o prezentáciu potenciálu pre cestovný ruch v Žilinskom kraji s cieľom zvýšenia atraktivity, návštevnosti a aktívneho zahraničného cestovného ruchu na území Žilinského samosprávneho kraja.

Tlačovej konferencie sa zúčastnia predseda ŽSK Ing. Juraj Blanár, vedúca Odboru regionálneho rozvoja ŽSK Ing. Erika Lamačková, za Slovenskú agentúru pre cestový ruch Ing. Agnesa Klimová, za SkyEurope Airlines, a.s. Ing. Ladislav Suško a Miriam Križanová. Otázky môžete smerovať aj na touroperátorov, ktorých zástupcovia tiež prisľúbili svoju účasť.

Vašu účasť, prosím, potvrďte.

Peter Kubica
hovorca ŽSK
0908 999 295


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.04.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky