26.október 2006

- Proslavis 2006 má svojich víťazov
- mladí žurnalisti sa stretli v Žiline

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja
Žilina, 26. októbra 2006 

Mladí žurnalisti sa zišli na Žilinskej župe na vyhodnotení školských časopisov. Tie vychádzajú nielen na stredných, ale aj na základných a materských školách, a to nielen na Slovensku, ale aj medzi Slovákmi v zahraničí – v Maďarsku a Srbsku. Porota v zložení pedagogička Mgr. Mária Striššová, pedagogička PhDr. Janka Eldesová, psychologička Mgr. Ema Mikolajová a spisovateľ Dr. Miloš Jesenský hodnotila 38 časopisov. Porotca M. Jesenský, pôsobiaci na Odbore informácií a zahraničných vzťahov ŽSK, povedal: „Úroveň časopisov sa oproti minulým ročníkom zvyšuje, predovšetkým z hľadiska grafického spracovania a dodržiavania zásad redakčnej práce.“ Komisia veľmi pozitívne hodnotila vysokú mieru tvorivosti a samostatnosti žiakov a študentov pri tvorbe časopisov, pri ktorých pedagógovia ich prácu iba vhodne usmerňujú.
Proslavis 2006 je IX. ročník celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov pre žiakov materských, základných a stredných škôl s rozšírením o základné a stredné školy s výučbou jazyka slovenského v Maďarsku a Srbsku. Súťaž vyhlásil Dom Matice Slovenskej v Žiline a jej spoluorganizátormi sú Žilinský samosprávny kraj, Mestský úrad v Žiline a Krajský školský úrad v Žiline.

PROSLAVIS 2006 - Vyhodnotenie

I.kategória: Materské školy:

CENA Proslavis: Materská škola Kunerad časopis ŠkôlkárikII.kategória: Základné školy:

a/ triedne časopisy 3. – 5. ročník
1.miesto: ZŠ s MŠ Babín /Námestovo/ časopis „DRUHAČIK“ 3.tr.
2.miesto: ZŠ Staničná, Košice „VRANKY“ 2.A.

b/ školské časopisy 3. – 5. ročník

1.miesto: ZŠ s MŠ P.V.Rovnianka

Dolný Hričov „ČIKY-MIKY NOVINY“

2.miesto: ZŠ a Gymnázium
Tilgnerova 14,Bratislava „TILGNERÁČIK“
3.miesto: ZŠ Krakovany /Piešťany/ „ŠKOLÁK“
3.miesto: ZŠ a MŠ Selec /Trenčín/ „SELECKÝ KAMARÁT“

c/ triedne časopisy 6. – 9. ročník

1.miesto: ZŠ Breza /Námestovo/ „NÁPADNÍK“ 8.B.
2.miesto: ZŠ Gaštanová, Žilina „SUPER TRIEDA“ 7.A.

čestné uznanie: Súkromná ZŠ Oravská, Žilina „ŠKOLA + aj-“7.A.

d/ školské časopisy 6. – 9. ročník

1.miesto: ZŠ ul.Ing.Kožucha, Sp.N.Ves „OKO“
1.miesto: ZŠ s MŠ J.Vojtaššáka
Zákamenné /Námestovo/ „ÚLET“

2.miesto: ZŠ, ul. Letná Poprad „LEŠKO“
2.miesto: ZŠ s MŠ Trnové – Žilina „ŽABIAK“
2.miesto: ZŠ sv.Cyrila a Metoda, Žilina „IDEA“

3.miesto: ZŠ s MŠ Banská Belá „LAMPÁŠIK“
3.miesto: ZŠ Jur nad Hronom /Levice/ „JUR (N)OVINKY“

čestné uznanie: ZŠ s MŠ P.V.Rovnianka, D.Hričov
„PRAMIENOK“


III.kategória: Stredné školy

školské časopisy

1.miesto: Gymnázium ,Šrobárova 1, Košice časopis „ŠTUDENTSKÉ PERO“

2.miesto: Gymnázium P.O.Hviezdoslava, Kežmarok -„- „STRETNUTIA“

3.miesto: Gymnázium Pavla Horova, Michalovce -„- „KOCKY“


CENA Proslavis: SOU telesnepostihnutej mládeže Žilina
časopis „VIANOČNÍK“

CENA MATICE SLOVENSKEJ: Diagnostické centrum Lietavská Lúčka
a Občianske združenie Biela vrana časopis „OKNO“IV. kategória: Zahraničie

1.miesto: MŠ, Všeobecná škola ,Gymnázium,
Nadstavbové štúdium a Žiacky domov
s vyuč. jazykom slovenským Budapešť časopis „ŠTUDENTSKÉ PERO“


Čestné uznanie:

ZŠ Jána Kollára, Selenčia, Srbsko časopis „HALÚZKA“

ZŠ Jána Čajáka, Báčsky Petrovec – Srbsko časopis „OKIENKO“

ZŠ Janka Jesenského, Kysáč –Srbsko časopis „ŽIACKE PERLIČKY“