26. jún 2006

- ŽSK získal 15 miliónov pre gymnáziá
- oravským študentom sa zlepšia podmienky

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Dve oravské školy privítajú v novom školskom roku svojich študentov v kvalitnejších a dostavaných priestoroch. Od roku 2002 sa uskutočňuje prístavba dolnokubínskeho Gymnázia P. O. Hviezdoslava a od roku 2003 nadstavba námestovského Gymnázia, a na základe snahy Žilinského samosprávneho kraja sa z ministerstva školstva podarilo v tomto roku získať finančnú dotáciu na ich dokončenie. Pre Dolný Kubín je to 10 miliónov a pre Námestovo 5 miliónov korún. „Som rád, že môžeme počítať s týmito prostriedkami pre školy v našej zriaďovateľskej pôsobnosti,“ povedal župan J. Blanár. „Skvalitnenie výučby je totiž úzko prepojené s dobudovaním rozostavaných priestorov.“ Obidve gymnáziá majú každoročne vyšší počet záujemcov o štúdium, ako dovoľujú ich priestorové možnosti na prijatie. Ako J. Blanár dodal, modernizačný dlh je v Žilinskom samosprávnom kraji evidentný najmä v oblasti školstva, pretože v ňom majú najviac budov a dlhodobo sa tento stav neriešil.

Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín - počet študentov v školskom roku 2005/2006 je 621, hoci kapacitne je škola zatiaľ určená iba pre 600 študentov.
Gymnázium Námestovo vykazovalo v školskom roku 2005/2006 1 118 študentov, čo bolo o 118 nad svoju kapacitu.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.04.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky