26. január 2007

- hľadajú sa osobnosti kraja


Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja
Žilina 26. január 2007

Predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár vyzýva občianske združenia, umelecké a vedecké inštitúcie, organizácie a obyvateľov, aby hľadali osobnosti kraja. „Chceme si uctiť a oceniť tých, ktorí robia dobré meno Žilinskému kraju,“ povedal J. Blanár. ŽSK už v minulosti udelil Čestné občianstvo ŽSK spisovateľovi A. Habovštiakovi, sochárovi Š. Pelikánovi a drotárskemu historikovi K. Gulejovi. Jednotlivci i kolektívy môžu získať tiež Cenu ŽSK za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej, verejnoprospešnej činnosti a podobne, ale aj za účasť pri záchrane ľudského života a majetku kraja a občanov.

J. Blanár v minulom roku udelil Pamätnú plaketu prezidentovi SR Ivanovi Gašparovičovi a striebornému olympionikovi Radoslavovi Židekovi. „Hľadajme spoločne pozitívne vzory pre mládež, aby poznali nielen takzvané televízne celebrity. Predstavme im úspešných a obdivuhodných ľudí, ktorí žijú medzi nami a často nie sú dostatočne docenení,“ dodal J. Blanár.

Možnosť nominácií je počas celého roka na adrese Odbor informácií a zahraničných vzťahov Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina alebo informacny@zask.sk.

Peter Kubica
hovorca ŽSK