26. apríl 2007

- Žilinský samosprávny kraj v číslach
- milión a pol návštevníkov kultúry

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja
Žilina 26. apríl 2007

Kompetencie krajskej samosprávy sú rôzne a s tým súvisia aj organizácie, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. To znamená, že spravujú ako samostatné právne subjekty majetok samosprávneho kraja a napĺňajú jeho vízie. Žilinský samosprávny kraj, ktorého územie tvorí 5 historických regiónov – Liptov, Orava, Turiec, Kysuce a Horné Považie, má domovy dôchodcov a domovy sociálnych služieb, stredné školy, nemocnice a polikliniky, správy a údržby ciest, múzeá, knižnice, galérie... Ich celkový počet 171 tvorí:
96 organizácií v školstve,
40 v sociálnej oblasti,
23 v kultúre,
6 v zdravotníctve,
6 v oblasti cestného hospodárstva.

V súčasnosti je napr. na školách 4800 pedagogických i nepedagogických pracovníkov, v sociálnych zariadeniach pracuje 1800 zamestnancov. Na 90 školách študuje 38 tisíc stredoškolákov, v 40 domovoch je umiestnených 3200 klientov. V minulom roku navštívilo 23 kultúrnych organizácií 1 549 tisíc návštevníkov. Medzi najnavštevovanejšie v jednotlivých regiónoch patrili:
Žilinská knižnica v Žiline (270 tis.)
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne (200 tis.)
Turčianska knižnica v Martine (162 tis.)
Liptovské múzeum v Ružomberku (143 tis.)
Kysucká knižnica v Čadci (122 tis.).
                                                                                                  Peter Kubica
                                                                                                  hovorca ŽSK