25. október 2007

- Už druhá nemocnica získala certifikát kvality

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 25. október 2007

V pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja sú 4 nemocnice. Nemocnica s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši, ako druhá z nich (prvá bola NsP Trstená) získala v týchto dňoch certifikát kvality ISO 9001 : 2000. Certifikát vydala Slovenská spoločnosť pre systémy riadenia a systémy kvality s.r.o. Systém kvality v zdravotníctve je súhrn štruktúry organizácie, jednotlivých zodpovedností, procedúr, procesov a zdrojov, ktoré sú potrebné k sústavnému zlepšovaniu kvality poskytovaných zdravotníckych služieb. Ich konečným cieľom je zvyšovanie spokojnosti obyvateľov, ktorým sa zdravotná starostlivosť poskytuje. „Zdravotníctvo považujem za kľúčovú oblasť v rámci našich kompetencií,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár, „a preto je potrebné, aby sme stále napredovali. Získanie certifikátu kvality je toho dôkazom. Máme tiež pripravené projekty, kedy sa chceme už popri získaných 170 miliónoch korún z eurofondov, uchádzať o financie v novom programovacom období.“ Ďalšie dve nemocnice v pôsobnosti Žilinského kraja - Nemocnica s poliklinikou Čadca a Nemocnica s poliklinikou Dolný Kubín - sa v súčasnosti tiež pripravujú na získanie certifikátu kvality .
Rozhodujúcim faktorom v trhovom prostredí je kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Preto systém manažérstva kvality nie je luxus, ale nevyhnutnosť pre zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti. Na druhej strane je potrebné povedať, že je to dlhodobý proces, ktorý má viesť k zlepšovaniu spokojnosti pacientov a k efektívnosti, znižovaniu nákladov, jasnému určovaniu zodpovednosti a samozrejme v neposlednom rade k zvyšovaniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

 

Peter Kubica
hovorca ŽSK