25. jún 2007

-ŽSK pripravuje program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
- potenciál kraja je 1,7 miliardy eur

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 25. jún 2007

Žilinský samosprávny kraj v súčasnosti spracováva Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2007 – 2013 (PHSR). Na spracovaní sa viac ako 30 expertov z rôznych profesijných oblastí zo všetkých regiónov Žilinského kraja. Aktuálne sú spracované analytické časti tohto základného programového dokumentu kraja. Tieto boli prezentované na 1. stretnutí Riadiaceho výboru projektu PHSR, ktoré sa konalo na Úrade Žilinského samosprávneho kraja dňa 22. júna 2007. Predsedom 14-členného riadiaceho výboru je predseda ŽSK Juraj Blanár. Členmi riadiaceho výboru sú poslanci Zastupiteľstva ŹSK, zástupcovia sociálno–ekonomických partnerov z regiónu a vedúci vecne príslušných odborov Úradu ŽSK. „Cieľom stretnutia bolo zhodnotenie doterajších aktivít v rámci spracovania PHSR a prerokovanie návrhov na doplnenie existujúcich analytických výstupov, ktoré sú podkladom pre formulovanie stratégie rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na programové obdobie 2007 - 2013,“ povedal J. Blanár. Stratégia rozvoja sa týka ŽSK nielen ako celku, ale aj regiónov Liptova, Oravy, Turca, Horného Považia a Kysúc. „Potenciál v našom kraji odhadujeme na 1,7 miliardy eur, ktoré by sme chceli získať do Žilinského kraja v novom programovom období. Zhodli sa na tom odborníci zo samospráv, tretieho sektora, akademickej pôdy na konferencii Inovačný rozvoj regiónov.“
Peter Kubica
hovorca ŽSK