24. september 2007

- Kardinál Korec čestným občanom Žilinského kraja

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

 

Žilina 24. september 2007

Predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár odovzdal v piatok 21. septembra 2007 v Nitre Jánovi Chryzostomovi kardinálovi Korcovi ocenenie „Čestné občianstvo Žilinského samosprávneho kraja“. Kardinál Korec prijal predsedu ŽSK, predsedov poslaneckých klubov Zastupiteľstva ŽSK, riaditeľa Úradu ŽSK a samotné ocenenie s veľkým nadšením. „Nesmierne si vážim to, že ste za mnou merali dlhú cestu až zo Žiliny a Žilinského kraja. Vaše kroky smerujúce do centra Nitrianskej diecézy a vaša návšteva svedčia o tom, že cyrilo-metodská tradícia stále pulzuje životom,“ poďakoval otec kardinál. Juraj Blanár vyslovil kardinálovi Korcovi vďaku za mimoriadne cenný prínos v oblasti ľudských práv, bohatý tvorivý podiel na povznesení kultúry a vzdelávania na Slovensku. „Vaša Eminencia, význam Vašej práce ako biskupa, humanistu a spisovateľa, ovplývajúceho múdrosťou biblickej, liturgickej a historickej náuky už dávno prekročil aj hranice našej krajiny. Prijmite toto vyznamenanie aj ako osobnosť, v ktorej sa prejavuje osobitá skúsenosť svedka, ktorého viera prešla tvrdou skúškou a bola očistená ako plameň v ohni v nejednom čine v období neslobody,“ uviedol J. Blanár.

Ocenenie prijal kardinál Korec pri príležitosti 68. výročia vstupu do Spoločnosti Ježišovej v Ružomberku, teda v jednom z miest Žilinského kraja, ako aj k 17. výročiu menovania za sídelného biskupa najstaršej diecézy v strednej Európe, ktorej súčasťou je aj časť územia Žilinského kraja.

Peter Kubica
hovorca ŽSK

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.04.2014

Sekcie