24. október 2006

Slávnostné otvorenie ihriska pri SOU stavebnom v Žiline

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja
Žilina, 24. 10. 2006 

Slávnostného otvorenia ihriska pri SOU stavebnom v Žiline sa zúčastnili zástupcovia Slovenského futbalového zväzu (SFZ) i Žilinského samosprávneho kraja, a s ich predstaviteľmi - prezidentom SFZ Františkom Laurincom a predsedom ŽSK Jurajom Blanárom sa po otvorení uskutočnil krátky brífing. Jeho témou bola podpora športu, najmä futbalu, v Žilinskom kraji i vzájomná spolupráca. F. Laurinec sa totiž stretol s J. Blanárom už hodinu pred prestrihnutím pásky. Obaja sa dohodli na spoločných aktivitách. Jednou z nich bude aj zriadenie Futbalovej akadémie v Žiline. Prezident SFZ sa takto pracovne stretol s J. Blanárom ako s prvým predsedom samosprávneho kraja a podporil Blanárovu myšlienku „vrátiť šport do škôl“. „Školy neprodukujú na šport orientovaných mladých ľudí, ba dokonca ani športových fanúšikov,“ dodal F. Laurinec, ktorý by chcel dialógom so samosprávou zlepšiť súčasný stav.

Info k ihrisku:
Ide o kompaktné, multifunkčné, predovšetkým futbalové mini-ihrisko s rozmermi 3 m x 18 m. Zámerom je poskytnúť mladým futbalistom bezpečnú a komfortnú hraciu plochu a ponúknuť viac možností na zábavu vo voľnom čase. Celkové náklady ihriska boli 1 190 000 Sk, na ktorých sa podieľali: 20 % SFZ, 20 % UEFA, 20 % MŠ SR, 20 % získaný partner - MŠK Žilina a samozrejme aj ŽSK prispel 20 %, čo je 238 000 Sk. 520 študentov Športového gymnázia a SOU stavebného, Rosinská cesta v Žiline, sa tak môže venovať futbalu oveľa intenzívnejšie.

V prípade ďalších otázok, kontaktujte, prosím:

Peter Kubica
hovorca ŽSK
0908 999 295
pkubica@zask.sk