24. apríla 2007

- odpovede podľa infozákona aj na webe a pre všetkých

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja
Žilina 24. apríl 2007

Na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov má každý právo na prístup k informáciám, ktoré má Žilinský samosprávny kraj k dispozícii, a ktoré je povinný zverejňovať a sprístupňovať. ŽSK od dnešného dňa publikuje tieto žiadosti a odpovede na svojej webstránke:
www.regionzilina.sk - http://www.regionzilina.sk/showdoc.do?docid=5542.

„Úrad ŽSK vždy odpovedal v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám konkrétnemu žiadateľovi, ale mojim zámerom bolo, aby sa tieto odpovede dostali aj medzi širšiu verejnosť,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. „Slúži to na podporenie transparentnosti a takisto zvýšenie informovanosti.“


V roku 2007 sa žiadosti tretieho sektora, novinárov, súkromných spoločností i občanov týkali napr.
- stavu a plánovania rekonštrukcie cestnej siete v okresoch Martin a Turčianske Teplice,
- zoznamu zariadení sociálnych služieb - poskytovateľov sociálnych služieb v pôsobnosti ŽSK,
- spotreby elektrickej energie, tepla, vodného a stočného z rokov 2005 a 2006 v ŽSK,
- zoznamu všetkých zdravotníckych zariadení, ktorým bolo vydané povolenie od ŽSK.


Zatiaľ sú to žiadosti o informácie iba z roku 2007, ale postupne sa budú spracovávať a zverejňovať odpovede aj z predchádzajúcich rokov. V zmysle ustanovení zákona 211/2000 Z.z. niektoré odpovede ŽSK však nesprístupní vzhľadom na dotknutie osobnosti a súkromia fyzických osôb alebo ich prejavov.


                                                                   Peter Kubica
                                                                   hovorca ŽSK