23. november 2007

- Žilinský Oskar už po štvrtý krát
- schopnosti, talent a tvorivosť zdravotne postihnutých ľudí

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 23. november 2007

Žilinský samosprávny kraj vyhlasuje a organizuje už štvrtý rok podujatie určené pre všetkých ťažko zdravotne postihnutých klientov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Tento rok sa 4. ročník Žilinského Oskara pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára bude konať vo štvrtok 29. novembra. 2007. V programe sa predstaví 200 súťažiacich, čo je o 40 viac ako minulý rok. Do tohto ročníka sa zapojilo celkovo 16 domovov sociálnych služieb pre deti a dospelých. Súťažná prehliadka klientov domovov sociálnych služieb vyvrcholí vyhodnotením najlepšej ukážky z rôznych žánrov dramatickej tvorby, t. j. básnická, prozaická, činohra, spevohra, tanec, balet, pantomíma a iné. „Cieľom podujatia je poukázať na schopnosti, talent a tvorivosť ľudí s duševnými poruchami a tiež na obdivuhodnú prácu zamestnancov sociálnych zariadení,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. O víťazovi Žilinského Oskara 2007 rozhodne odborná porota. Ocenenie odovzdáva zúčastneným účinkujúcim a osobitne víťazovi vedúca Odboru sociálnych vecí ŽSK Marta Pauková.

 

Peter Kubica
hovorca ŽSK