23. november 2007

- Klienti DD a DSS v Novoti sa zabavia
- Katarínska zábava v zmodernizovaných priestoroch

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

 

Žilina 23. november 2007

V utorok 27. novembra 2007 o 14.00 h. organizuje Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Novoti pre svojich klientov Katarínsku zábavu. Ide o prvé podujatie v zmodernizovaných priestoroch tohto zariadenia. Pred začiatkom sa uskutoční slávnostné odovzdanie priestorov do užívania, a to za účasti predsedu ŽSK Juraja Blanára a poslancov Žilinského samosprávneho kraja.

V rámci rekonštrukcie bol vybudovaný osobný výťah, zmodernizovali sa spoločenská miestnosť, kaplnka a podkrovné priestory, v ktorých sú izby pre klientov. Ďalej bola vybudovaná plnoautomatická elektro–požiarna signalizácia, realizovali sa práce nevyhnutné pre požiarnu bezpečnosť budovy (požiarno–evakuačný rozhlas, nehorľavé stropy v únikových cestách, bezpečnostné mechanizmy požiarnych uzáverov). Bol tiež vybudovaný nezávislý zdroj elektrickej energie. Stavba bola ukončená 30. septembra 2007 a celkové náklady na realizáciu diela predstavujú 6 100 000 Sk.

 

Peter Kubica
hovorca ŽSK