22. november 2006

- Žilinský samosprávny kraj spolupracuje so súdom
- trest povinnej práce znamená úsporu

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja
Žilina, 22. november 2006

Žilinský samosprávny kraj začal spolupracovať s Okresným súdom v Žiline. Podnetom na vzájomnú spoluprácu je Zákon 528/2005 Z.z., vymedzujúci možnosť odpracovať si trest uložený v trestnom konaní. Trest povinnej práce, ktorý si odsúdený môže odpracovať nielen v prospech štátu, obce, či inej právnickej osoby, ale aj vyššieho územného celku, bude znamenať v Žilinskom kraji finančnú úsporu. „Rozhodli sme sa ich zapojiť do práce a využiť v prospech úradu i našich zariadení, najmä v sociálnej oblasti,“ pozitívne sa o tejto možnosti vyjadril predseda ŽSK Juraj Blanár. ŽSK má vo svojej pôsobnosti 40 domovov dôchodcov a domovov sociálnych služieb. Obyvatelia kraja, ktorí pochybili a mali by sa dostať pred súd, môžu aj takto vyriešiť svoje problémy. Odpracovaním si určitého počtu hodín pomôžu svojim spoluobčanom.

V prípade ďalších otázok, kontaktujte, prosím:

Peter Kubica
hovorca ŽSK
0908 999 295
pkubica@zask.sk