22. marec 2007

- granty na kultúru do 16. apríla 2007
- slovensko-holandská spolupráca

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja
Žilina 22. marec 2007 

Nadácia – Centrum súčasného umenia a Žilinský samosprávny kraj vyhlásili grantový program pre podporu projektov spolupráce v oblasti umenia a kultúry s termínom uzávierky 16. apríla 2007. „Do grantového programu sa môžu zapojiť všetky organizácie, inštitúcie, ktoré pôsobia na území Žilinského kraja,“ pozitívne zhodnotil grantový program predseda ŽSK Juraj Blanár. Grantový program je súčasťou projektu Kultúrna politika od Amsterdamu po Žilinu, ktorý sa realizuje v rokoch 2005 – 2007 s podporou programu MATRA Holandského kráľovstva na modelovom území Žilinského samosprávneho kraja. Cieľom programu je podpora spoločných projektov na poli umenia a kultúry a prípravy väčších (medzinárodných) projektov kultúrnej a umeleckej spolupráce.
Podpora sa sústreďuje výlučne na 

  • projekty, ktoré sú realizované minimálne dvoma organizáciami (inštitúciami) zameranými na oblasť umenia a kultúry, pôsobiacimi v Žilinskom kraji,
  • prípravu projektu medzinárodnej spolupráce, kde žiadajúca organizácia musí pôsobiť v Žilinskom kraji,

Projekty musia byť realizované do 30.11. 2007.
Žiadateľom grantu je len jedna zo spolupracujúcich organizácii. Podmienkou žiadosti o grant je vyplnený formulár žiadosti (dostupný na www.scca.sk alebo www.regionzilina.sk).

Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.04.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky