22. august 2007

Žilinský samosprávny kraj vyhlasuje súťaž pre študentov všetkých stredných škôl na Liptove, Orave, Turci, Hornom Považí a Kysuciach Dobré správy samosprávy s podtitulom ... ktorá pre vás mnohé spraví...

Žilinský samosprávny kraj

vyhlasuje súťaž

pre študentov všetkých stredných škôl na Liptove, Orave, Turci, Hornom Považí a Kysuciach

Dobré správy samosprávy

s podtitulom „... ktorá pre vás mnohé spraví...“

Súťaž o najlepšiu prezentáciu v power pointe o Žilinskom samosprávnom kraji, napr. o jeho histórii, súčasnosti, alebo kompetenciách, volebnom systéme, či organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, aj o aktivitách, projektoch a grantoch realizovaných Žilinským samosprávnym krajom. „Dobré správy samosprávy“ sú súčasťou komunikačno-informačného projektu Komunikujeme, ktorý spustil predseda ŽSK Juraj Blanár po svojom nástupe do funkcie v januári 2006.
Uzávierka súťaže je 20. decembra 2007. Do tohto termínu treba zaslať prezentácie v power pointe na e-mailové adresy: pkubica@zask.sk, zmuchova@zask.skmjesensky@zask.sk. V e-maili je dôležité uviesť meno a priezvisko súťažiaceho, školu a triedu, ktorú navštevuje, kontaktné telefónne číslo. Vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v januári 2008. Súčasťou vyhlásenia výsledkov bude odprezentovanie najlepších diel, ich umiestnenie na webstránku www.regionzilina.sk, a tiež ďalšia prezentácia okrem iného aj na výstavách cestovného ruchu na Slovensku i v zahraničí a na ďalších podujatiach, organizovaných Žilinským samosprávnym krajom. Najlepšie prezentácie budú odmenené hodnotnými vecnými cenami.
Podpornou aktivitou Žilinského samosprávneho kraja v tejto súťaži budú besedy vo viacerých stredných školách na Liptove, Orave, Turci, Hornom Považí a Kysuciach od septembra do novembra, ale účasť na besede nie je podmienkou účasti v súťaži.

Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.04.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky