21. september 2007

- Stredná lesnícka škola v Liptovskom Hrádku pod strechou
- takmer 7 miliónová investícia

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja
Žilina 21. september 2007

V priestoroch Strednej lesníckej školy Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku sa nachádza aj Domov mládeže, ktorý prešiel rekonštrukciou za takmer 7 miliónov korún. Pôvodne na DM bola plochá strecha so živičnou krytinou. Cez poškodenú krytinu a vnútorné zvody dochádzalo k zatekaniu do vnútorných priestorov (izieb a kúpeľní), čím dochádzalo k znižovaniu kvality bývania študentov. Plochá strecha sa nahradila sedlovou strechou. O odvod dažďovej vody sa starajú strešné žľaby a zvody na vonkajšej strane budovy. V rámci rekonštrukcie strechy sa vykonala aj rekonštrukcia spŕch na 4 podlažiach.
Celkové schválené finančné prostriedky zo ŽSK na rekonštrukciu strechy boli vo výške 6 853 tis. Sk. Stavba sa začala realizovať 10. 6. 2007, ukončenie stavebných prác bolo dňa 31. 8. 2007.
Rekonštrukciou strechy sa zamedzilo poškodzovaniu vnútorného vybavenia, aj samotnej konštrukcie budovy DM. Rekonštrukciou kúpeľní sa prispelo k skvalitneniu úrovne bývania ubytovaných študentov. Medzi priority predsedu ŽSK Juraja Blanára patrí obnova tepelno-technického stavu školských budov, ktorých obrovský modernizačný dlh plánuje ŽSK riešiť nielen z vlastného rozpočtu, ale aj prostredníctvom čerpania financií z eurofondov.

Peter Kubica
hovorca ŽSK